Dlaczego warto czytać dzieciom?

W pierwszych 6 miesiącach życia dziecko nabywa umiejętności wspólnej uwagi wzrokowej, orientacji przestrzennej i percepcji przedmiotów, co pozwala mu bardziej uczestniczyć w aktywności, podążać za sygnałami osoby dorosłej i fizycznie manipulować książkami.

Na początku dobrze jest preferować kołysanki i rymowanki, a po ukończeniu pierwszego roku życia książki dotykowe i z kształtami, i kolorami.

Od 12 do 24 miesięcy możesz wybrać książki, które obejmują takie tematy, jak chwile dnia i emocje, napisane prostymi i krótkimi zdaniami.

Już w wieku 2-3 lat dzieci naśladują swoich rodziców w zachowaniu czytelniczym i zaczynają identyfikować się z bohaterami, przyjmując również ich punkt widzenia.

W wieku 3-6 lat zaczynają zadawać pytania i wchodzić w interakcje z historią.

Wspólne czytanie

W ciągu ostatnich trzydziestu lat znacznie rozwinęły się badania lingwistyczne „wspólnego czytania” i pod ich wpływem zaistniały na korzyść rozwoju komunikacyjnego i językowego. Wspólna lektura początkowo skupia się na czynności nazywania na przykład „co to jest?” Wskazywanie na obraz, a następnie na konstruowaniu historii, na przykład „dokąd to idzie?”, „Co to robi?”.

Jednocześnie dziecko uczy się rozpoznawać przedmiot, kojarzyć jego nazwę, a następnie opisywać opowiadane wydarzenia. Chociaż wspólne odczytywanie ma typową konfigurację i ewolucję, wiele cech przyczynia się do wyróżnienia jego jakości.

Dotyczą one głównie:

  • indywidualne cechy osoby dorosłej (np. wrażliwość na umiejętności dziecka i wynikające z nich przystosowanie, bogactwo leksykalne, styl interakcji);
  • cechy dziecka (wiek, temperament, zdolności poznawcze i językowe);
  • ich doświadczenie relacyjne (rodzaj przywiązania);
  • rodzaj wybranej książki (narracja, opis, rym);
  • kontekst interakcji (np. obecność lub nieobecność innych osób, rytualizacja).

Wspólne czytanie książek dla dzieci odgrywa znaczącą rolę dla dzieci w wieku przedszkolnym już w drugim roku życia w promowaniu rozwoju językowego i umiejętności czytania i pisania dziecka. Więcej na ten temat przeczytasz pod tym linkiem https://www.belzec.org.pl/wystarczy-15-minut-dziennie-aby-dziecko-czytalo-z-pasja/