George Orwell – biografia

Jego ojciec, Anglo-Indianin, jest urzędnikiem indyjskiej służby cywilnej, brytyjskiej administracji w Indiach. Jego rodzina ma skromne warunki ekonomiczne i należy do sahibskiej burżuazji, którą sam pisarz ironicznie określi „szlachta bez ziemi”. Ze względu na roszczenia wyrafinowania i przyzwoitości, które kontrastowały z skąpymi środkami finansowymi, jakimi dysponował.

Po powrocie do ojczyzny w 1907 r. wraz z matką i dwiema siostrami osiadł w Sussex, gdzie zapisał się do szkoły św. Cypriana. Wychodzi z przytłaczającym kompleksem niższości z powodu cierpień i upokorzeń, jakie musiał znosić przez całe sześć lat studiów (jak opowie w swoim autobiograficznym eseju „Takie były radości” z 1947 r.). Okazując się jednak przedwcześnie rozwiniętym i błyskotliwym uczniem, zdobył stypendium w słynnej Szkole Publicznej w Eton, do której uczęszczał przez cztery lata i gdzie uczył Aldousa Huxleya, narratora, który swoimi „Utopiami do góry nogami”, miał wielki wpływ na przyszłego pisarza.

Nie kontynuował studiów, jak oczekiwano od niego, w Oksfordzie czy Cambridge, ale kierowany głębokim impulsem do działania, a prawdopodobnie także decyzją, by pójść w ślady ojca, zaciągnął się w 1922 r. do indyjskiej policji cesarskiej, służąc przez pięć lat w Birmie. Mimo że zainspirowany napisał swoją pierwszą powieść, „Dni Birmańskie”, doświadczenie przeżyte w cesarskiej policji okazuje się traumatyczne. Rozdarty między rosnącym obrzydzeniem dla imperialistycznej arogancji a represyjną rolą, jaką nakłada na niego jego życie, rezygnuje w 1928 roku.

Po powrocie do Europy chęć poznania warunków życia klas niższych doprowadziła go do skromnej pracy w najbiedniejszych dzielnicach Paryża i Londynu. Przetrwał dzięki dobroczynności Armii Zbawienia i podejmując skromne i nędzne prace. O tym doświadczeniu opowiada opowiadanie „Nieszczęście w Paryżu i Londynie”.

Po powrocie do Anglii przeplata swoją pracę jako powieściopisarz z pracą nauczyciela w prywatnych szkołach, urzędnika księgarni i powieściopisarza dla New English Weekly.

Poznaj dalsze losy autora klasyki literatury światowej, powieści „1984”.