Na czym polegała krytyka społeczeństwa Szkoły Frankfurckiej?

Wiele osób podziela przekonanie, że krytyka społeczeństwa kapitalistycznego dokonana przez przedstawicieli Szkoły Frankfurckiej należy do jednej z najbardziej radykalnych w historii. Tę orientację myślową cechuje bowiem fundamentalne poczucie sprzeciwu dla zastanej rzeczywistości. Kto należał do grona frankfurtczyków? Na czym opierały się ich analizy? Do jakich wniosków doszli? Teoria krytyczna, bo tak określa się dorobek intelektualny …